Stolačka 8,  011/2652-385, 069/2652-385,   011/2653-156

Redovno održavanje motora

Pomenuću samo četvorotaktne motore jer se koriste na automobilima. Motori sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS motori) imaju zadatak da pretvaraju hemijsku energiju unetu u vidu pogonskog goriva u mehaničku energiju koju koriste za kretanje pokretnih delova motora kao što su:klipovi,radilicre,bregaste osovine ventili). Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem su motori koji se koriste u automobilima.

Image102
Image103


Da bi se izbegli veći kvarovi neophodno je i održavanje istog. Preporučuju se redovni i vandredni servisi. Redovni servisi su mali i veliki servis. Vandredni su svi radovi koji su uzrokovani nekim kvarom.Dobar rad motora omogućava kvalitetno održavanje svih pokretnih i nepokretnih elemenata koji čine kompletnost agregata (motora).

 Stolačka 8, 011/2652-385, 069/2652-385069/2682-357 011/2653-156

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - Auto centar ANĐELKOVIĆ. Izrada sajta Lazacom